Profesionalita

 

Dodržujeme licenční vlastnictví, autorská práva a dodržujeme kodex fotografů. Zachováváme mlčenlivost o sdělených a předaných údajích.

Součástí předání každé zakázky je převedení práv k užití fotografií, filmu na objednavatele. Fotografie a filmové záznamy používáme jen k vlastnímu účelu a to prezentaci vlastní tvorby. Materiály nejsou dále poskytovány třetím osobám.

Překlad z anglického originálu kodexu fotografů.

 1. Praxe fotožurnalismu, ať už vědecká nebo umělecká, si zaslouží ty nejlepší myšlenky a úsilí těch, kteří si ji vybrali jako svou profesi.
 2. Fotožurnalismus poskytuje možnost služby veřejnosti, která se rovná některým jiným povoláním a všichni členové této profese by se měli snažit příkladem a vlivem udržovat vysoký standard a etický postoj bez jakéhokoliv váhání.
 3. Každý fotožurnalista má povinnost za všech okolností usilovat o snímky, které informují pravdivě, čestně a objektivně.
 4. Jako žurnalisté věříme, že spolehlivost je naším největším nástrojem. V dokumentárním fotožurnalismu je nesprávné upravovat obsah fotografií jakýmkoliv způsobem (elektronicky nebo v temné komoře) a tím pádem klamat veřejnost. Věříme, že směrnice pro férové a pravdivé zpravodajství by mělo být kritériem pro posuzování toho, co může být provedeno s fotografií.
 5. Pozměnění fotografie v jakékoliv ze svých mnoha podob je podstatným avšak nepravdivým výkazem, který vede k mystifikaci čtenáře a my jakékoliv podobné změny zavrhujeme.
 6. Je naší povinností povzbuzovat a asistovat kterémukoliv členovi naší profese, individuálně nebo kolektivně, aby byla kvalita naší práce pozvednuta na vyšší úroveň.
 7. Povinností každého fotožurnalisty je pracovat na udržení všech svobod tisku chráněných zákonem a pracovat na ochraně a expanzi myšlenky volně přístupných zdrojů novinek a vizuálních informací.
 8. Žádný etický kód nemůže předvídat každou situaci, tudíž selský rozum a dobrý odhad je nutný pro dodržování etických principů.

 zdroj Vikipedia (http://cs.wikipedia.org/wiki/Etick%C3%BD_kodex_fotograf%C5%AF)

Doporučení

 • Kdybychom to měli říci obchodně, tak jediné slovo co přesně vystihuje Hanku a Libora, ...profesionálové. Z lidského pohledu skvělí lidé, kteří nám do focení přinesli pohodu, uvolněnost a zábavu.

 • Vážení Hanko a Libore Musialkovi,
  chtěl bych vám poděkovat za náš sociální podnik Přirozenou cestou. Nejen za fotky, ale především za video, které jsme dostali darem a velmi si toho vážíme. V brzké době ho patřičně využijeme pro naši prezentaci. Jsme rádi, že jsme vás potkali a těšíme se na další spolupráci.
  Za Přirozenou cestou s.r.o.
  sociální podnik
   

   

 • Pavla a Pavel
  novomanželé z Lednice
 • Mgr. Hyrák Stanislav
  sociální podnik