svatební fotografie

Svatebn√≠ fotograf udńõl√° maximum d√≠ky kvalitn√≠ fotografick√© a osvńõtlovac√≠ technice z pohledu kompozice, hloubky ostrosti, zachycen√≠ spr√°vn√©ho okamŇĺiku (detailu)... . KaŇĺd√° technika m√° sv√© hranińćn√≠ moŇĺnosti. IkdyŇĺ LMFOTO pouŇĺ√≠v√° jen objektivy z profesion√°ln√≠ Ňôady Canon, i zde jsou prvky, kter√© se mus√≠ napravit (upravit). Co se t√Ĺńće obrazov√© kvality, kter√° je maxim√°ln√≠, zde plat√≠ to sam√© a bez z√°sahu grafick√©ho editoru nelze odevzdat fotografie novomanŇĺelŇĮm. UpŇôesn√≠me to, lze takto z√°kladnńõ nafocen√Ĺ materi√°l odevzdat, ale LMFOTO to neprov√°d√≠. VŇ°echny svatebn√≠ fotografie upravujeme, retuŇ°ujeme, tak aby splŇąovaly naŇ°√≠ pŇôedstavu o profesion√°ln√≠ pr√°ci.

N√≠Ňĺe uv√°d√≠me pŇô√≠klady, jak fotografie vypad√° po nafocen√≠, a co vŇ°e se mus√≠ napravit, aby v√Ĺsledek byl maxim√°lnńõ profesion√°ln√≠.

Na vstupu uv√°d√≠me, Ňĺe je z√°sadn√≠ rozd√≠l mezi fotografi√≠ p√≥zovou nebo "dŇĮleŇĺitou" (napŇô. nasazovan√≠ prstenŇĮ, prvn√≠ polibek apod.) a fotografi√≠, kter√° zachycuje prŇĮbńõh dńõje, odbornńõ m√° n√°zev tzv. report√°Ňĺn√≠ fotografie. T√≠m neŇô√≠k√°me, Ňĺe LMFOTO neupravuje report√°Ňĺn√≠ fotografie, ale technika √ļprav report√°Ňĺn√≠ch fotografi√≠ je v nńõkter√Ĺch kroc√≠ch odliŇ°n√°. Jsou, ale zcela z√°sadn√≠ √ļpravy, kter√© mus√≠ m√≠t kaŇĺd√° fotografie, kter√© je pŇôedan√° od LMFOTO.

barevn√° korekce, dynamick√Ĺ rozsah...

srovnani-1 ¬† KaŇĺd√Ĺ digit√°ln√≠ sn√≠mek vyŇĺaduje grafickou √ļpravu. LMFOTO tento krok prov√°d√≠ na vŇ°ech fotografi√≠ch. V√Ĺsledek vid√≠te s oznańćen√≠m √öPRAVA, pro detail (zvńõtŇ°en√≠) kliknńõte do obr√°zku.
 

narovnání padajících línií

¬†srovnan2 ¬† ¬†Jeden z ńćast√Ĺch prohŇôeŇ°kŇĮ svatebn√≠ch fotografi√≠, na kter√Ĺ si d√°v√°me obzvl√°Ň°Ň• pozor. Odbornńõ se tomu Ňô√≠k√° padaj√≠c√≠ l√≠nie. Laicky: dveŇôe nem√°me naŇ°ikmo, zdi jsou kolm√© a obrazy v obŇôadn√≠ch s√≠n√≠ch jsou narovno a takto mŇĮŇĺeme pokrańćovat.