Svatební Fotograf | Svatební Kameraman

fot√≠me a filmujeme s l√°skou a peńćlivost√≠, protoŇĺe n√°s to bav√≠

 

Svatební fotograf

Fotografi√≠ zaznamen√°me dńõj, kter√Ĺ se ned√° vr√°tit, proto svatebn√≠ fotograf vytvoŇô√≠ pro novomanŇĺel√© exklus√≠vn√≠ svatebn√≠ 3DFOTOKNIHU a prezentańćn√≠ foto album, um√≠stńõno vŇ°e a ZDARMA na naŇ°em webu. Svatba bez fotografa je nepŇôedstaviteln√° a proto aby neunikl Ňĺ√°dn√Ĺ momemt z cel√©ho v√Ĺznamn√©ho dne, fot√≠me najednou 2 fotografov√© a to za cenu jednoho svatebn√≠ho fotografa, ovŇ°em s profesion√°ln√≠ fotografickou technikou Canon ve vybaven√≠ obou fotografŇĮ. PŇô√≠tomnost 2 fotografŇĮ umoŇĺŇąuje zaznamenat ran√≠ pŇô√≠pravy nejen u nevńõsty, ale z√°roveŇą i u Ňĺenicha. PŇôi samotn√©m svatebn√≠m obŇôadu poŇôizujeme fotografie ze dvou pohledŇĮ a t√≠m peńćlivńõji zdokumentuje vŇ°echny dńõje svatebn√≠ho dne. Pro n√°rońćn√© z√°kazn√≠ky m√°me v nab√≠dce bal√≠ńćek EXKLUSIV. Pońćet svatebn√≠ch fotografi√≠ neomezujme v Ňĺ√°dn√©m bal√≠ńćku sluŇĺeb, ba naopak se snaŇĺ√≠me zaznamenat maxilm√°ln√≠ pońćet sn√≠mkŇĮ, kter√© vŇ°echny graficky upravujeme. Fotografie pŇôed√°v√°me obvykle do 2-4 dnŇĮ.

Svatební kameraman

Videokamerou profesion√°ln√≠ Ňôady zn.SONY svatebn√≠ kameraman (manŇĺelka) zaznamen√° dńõj, pohyb, neopakovatelnou atmosf√©ru, stŇôih, efekty, a vlastn√≠ dodan√° hudba dotv√°Ňô√≠ atmosf√©ru vaŇ°eho jedineńćn√©ho svatebn√≠ho dne, kter√Ĺ um√≠stime ZDARMA do sekce video .V√Ĺstupem pro novomanŇĺel√© je svatebn√≠ video (VIDEOKLIP), v d√©lce podle zvolen√©ho bal√≠ńćku sluŇĺeb. (Ekonomick√Ĺ, Standard, Top, Exklusiv) Nejen v√Ĺstupn√≠ form√°t v nejvyŇ°Ň°√≠ kvalitńõ (HDV), ale jin√© form√°ty na pŇô√°n√≠ novomanŇĺelŇĮm vyrob√≠me, jako napŇô√≠klad pro YUTUBE (uk√°zka), Facebook, "chytr√©" telefony s Androidem nebo Apple, nebo specifick√Ĺ form√°t pro dom√°c√≠ DVD pŇôehr√°vańće. Svatebn√≠ video pŇôed√°v√°me obvykle do 5-11 dnŇĮ.

Svatba

Svatebn√≠ stripy ,naŇ°e rychl√° gal√©rie stripov√Ĺch prouŇĺkŇĮ -svatebn√≠ch fotografi√≠ z jednotliv√Ĺch svateb . KaŇĺd√° nab√≠dka by mńõla obsahovat nńõco zvl√°Ň°tn√≠ho a jedineńćn√©ho. LMFOTO pro tyto √ļńćely nab√≠z√≠ bal√≠ńćek EXKLUSIV, kde nab√≠z√≠me sluŇĺby pro svatebn√≠ den, kde souńć√°st√≠ bal√≠ńćku jsou sluŇĺby vytv√°Ňôej√≠c√≠ prostor fotografick√©ho a filmov√©ho z√°znamu pŇôed samotnou svatbou. I zde nab√≠z√≠me nńõco nav√≠c. T√≠mto pŇôedstavujeme moŇĺnost vytvoŇôen√≠ 360¬į rotace nńõvńõsty a virtu√°ln√≠ prohl√≠dky m√≠sta svatebn√≠ho obńõdu.¬†