Obsah této internetové prezentace je autorským dílem podle autorského zákona (č. 121/2000 Sb.). Jakákoli další reprodukce, úpravy, překlady, uchovávání a zpracovávání obsahu či formy této internetové prezentace lze pouze s předchozím písemným souhlasem autora. Za případné škody způsobené používáním dat a služeb zpřístupněných prostřednictvím této internetové prezentace nenese autor této internetové prezentace žádnou právní odpovědnost. Autor si vyhrazuje právo změny obsahu i formy této internetové prezentace bez předchozího upozornění.

Právní ujednání

Provozovatel prezentace zaručuje všem návštěvníkům těchto stránek ochranu jejich osobních údajů. Na serveru nejsou shromažďovány žádné osobní údaje kromě těch, které návštěvníci sami dobrovolně poskytnou (například prostřednictvím formulářů apod.).Provozovatel prezentace se zavazuje, že nashromážděné údaje neposkytne bezúplatně ani za úplatu třetí straně bez předchozího souhlasu příslušného návštěvníka. Správce tohoto WWW serveru si vyhrazuje právo omezit bez dalšího upozornění přístup těm uživatelům sítě Internet, kteří se pokusí narušit bezpečnost či funkčnost tohoto serveru nebo ostatních zařízení počítačové sítě, ve které je tento server umístěn.

Copyright - autorská práva

Pokud není uvedeno jinak, veškerý obsah zveřejněný na tomto portálu je autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Nositelem autorských práv je provozovatel prezentace, bez jehož souhlasu není možné zde prezentované informace dále šířit či jinak využívat. Veškeré informace poskytnuté návštěvníky prezentace (např. příspěvky do diskusí atp.) se stávají duševním vlastnictvím provozovatele prezentace bez nároku na honorář. Provozovatel této prezentace nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. Provozovatel prezentace si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravit poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Kopírování a další šíření obsahu tohoto webu je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno. Rovněž není povoleno jakékoli uchovávání materiálů (texty, fotografie apod.) nebo jejich částí zveřejněných na těchto stránkách nebo jejich částí, ani žádná forma další publikace či přetištění a to ani prostřednictvím SMS či elektronickou poštou. Příspěvky zveřejněné na tomto webu nemusí vždy vyjadřovat názory provozovatele. Za jejich obsah neručíme. Veškerou zodpovědnost za jednotlivé příspěvky (články, komentáře, diskuzní příspěvky, oznámení…) nesou jejich autoři.

Jakékoli služby a výrobky doporučené na těchto stránkách jsou vybírány na základě volně dostupných údajů nebo na základě informací poskytnutých např. výrobcem či distributorem daného výrobku, provozovatelem služby. Za jejich skutečnou kvalitu vždy jejich výrobce či poskytovatel.

Každý registrovaný uživatel má po přihlášení přístup k osobním údajům, které při registraci uvedl a může je sám editovat.

Vydavatel využívá služeb reklamních systémů, které mohou schraňovat data o chování návštěvníků na stránkách (navštívené stránky, zobrazené reklamní plochy, IP adresa apod.), v žádném případě však tyto informace nejsou vázány na poskytnuté osobní údaje.

Uživatelům serveru www.lmfoto.cz není povoleno vkládání jakýchkoli reklamních materiálů bez předchozího souhlasu vydavatele ani využívání serveru www.lmfoto.cz ke komerčním účelům či k vlastnímu obohacení. Je zakázáno využívat služeb serveru www.lmfoto.czzpůsobem, kterým by mohly být tyto služby poškozeny, kterým by mohlo dojít k jejich zhoršení či k přetížení serveru www.lmfoto.cz. Zakazuje se rovněž vkládání jakýchkoli materiálů porušujících autorský zákon.

Vydavatel si vyhrazuje právo zrušit registraci těm uživatelům, kteří porušují tyto podmínky užívání serveru www.lmfoto.cz, či jakákoli jiná pravidla stanovená na serveru wwwlmfoto.cz nebo z jiných závažných důvodů (např. napadání jiných uživatelů serveru www.lmfoto.cz, opakované užívání vulgarismů). V případě opakovaných problémů, lze danému uživateli zamezit v přístupu na všechny nebo na vybrané stránky serveru www.lmfoto.cz.
Tyto podmínky užívání serveru www.lmfoto.cz lze měnit bez jakéhokoli upozornění.

Vstupem na kteroukoli ze stránek serveru www.lmfoto.cz, registrací či využíváním služeb nabízených na serveru www.lmfoto.cz vyjadřuje každý návštěvník serveru www.lmfoto.cz souhlas s těmito podmínkami.