NaŇ°e sluŇĺby

 • A
  Fotografické
  svatební fotografie
  ateliérová a exteriérová fotografie
  umńõleck√° fotografie
  produktov√° fotografie
  panoramatick√° fotografie
  virtuální prohlídky
  rotace 360¬į
  workshopy, kurzy

   

   

   

   

   

   

 • B
  Filmové
  svatební video HDV
  komerńćn√≠ spoty
  produktové video
  plesy, veńć√≠rky, p√°rty
  záznamy akcí
  workshopy, kurzy

   

   

   

   

   

 • C
  Grafické
  √ļprava fotografi√≠, postprodukce
  retuŇ°e fotografi√≠
  skládání panoramatické fotografie
  animace, alba
  stŇôih a ozvuńćen√≠ videoz√°zmŇĮ
  rendov√°n√≠ filmov√Ĺch z√°znamŇĮ
  loga, ikony, banery

   

   

   

   

   

 • D
  3D aplikace
  v√Ĺroba virtu√°ln√≠ch prohl√≠dek
  v√Ĺroba 360¬įrotac√≠ objektŇĮ
  v√Ĺroba 3DdokumentŇĮ
  v√Ĺroba 3Dfotoknih
  v√Ĺroba panoramatick√Ĺch rotac√≠

   

   

   

   

   

Uk√°zky sluŇĺeb

svatební fotografie

Svatebn√≠ fotograf udńõl√° maximum d√≠ky kvalitn√≠ fotografick√© a osvńõtlovac√≠ technice z pohledu kompozice, hloubky ostrosti, zachycen√≠ spr√°vn√©ho okamŇĺiku (detailu)... . KaŇĺd√° technika m√° sv√© hranińćn√≠ moŇĺnosti. IkdyŇĺ LMFOTO pouŇĺ√≠v√° jen objektivy z profesion√°ln√≠ Ňôady Canon, i zde jsou prvky, kter√© se mus√≠ napravit (upravit). Co se t√Ĺńće obrazov√© kvality, kter√° je maxim√°ln√≠, zde plat√≠ to sam√© a bez z√°sahu grafick√©ho editoru nelze odevzdat fotografie novomanŇĺelŇĮm. UpŇôesn√≠me to, lze takto z√°kladnńõ nafocen√Ĺ materi√°l odevzdat, ale LMFOTO to neprov√°d√≠. VŇ°echny svatebn√≠ fotografie upravujeme, retuŇ°ujeme, tak aby splŇąovaly naŇ°√≠ pŇôedstavu o profesion√°ln√≠ pr√°ci.

N√≠Ňĺe uv√°d√≠me pŇô√≠klady, jak fotografie vypad√° po nafocen√≠, a co vŇ°e se mus√≠ napravit, aby v√Ĺsledek byl maxim√°lnńõ profesion√°ln√≠.

svatební video

Zańćneme sloganem:

"Nńõkdo to r√°d pohybliv√© a nńõkdo to r√°d statick√©...".

A to pohybliv√© je video a nav√≠c se zvukem (i origin√°ln√≠m), pŇô√≠jemnou hudbou, zvl√°Ň°Ň•, Ňĺe si ji z√°kazn√≠k mŇĮŇĺe vybrat s√°m. Souńćasn√© trendy d√°le nab√≠zej√≠ digitalizovan√° alba fotografi√≠ jako film. Tento trend tak√© raz√≠me a pouŇĺ√≠v√°me profesion√°ln√≠ n√°stroje pro tvorbu takov√Ĺch to filmov√Ĺch alb.

Související video

grafika

Digit√°ln√≠ fotografie (i video) bez n√°sledn√Ĺch grafick√Ĺch √ļprav je t√©mńõŇô nepŇôedstaviteln√° z√°leŇĺitost. M√≠ra, s√≠la grafiky z√°v√≠s√≠ na pohledu z√°kazn√≠ka. KaŇĺd√° kategorie fotografi√≠ ( svatebn√≠, makro, portr√©ty, produktov√° fotografie, virtu√°ln√≠ prohl√≠dky atd..) vyŇĺaduje jinou techniku grafick√© √ļpravy. Uk√°zky ŇôeŇ°en√≠ najdete po kliku na V√ćCE

3D Fotokniha

Exklusivní 3D FOTOKNIHA - album

nezamńõnovat s n√°zvem fotokniha

Vyrábíme ve dvou verzích:

 • 3D Fotokniha pro webov√© str√°nky
 • 3D Fotokniha, exe soubor

Prvn√≠ verze se um√≠st√≠ na libovoln√© webov√© str√°nky a Ň°irok√° veŇôenost si mŇĮŇĺe vaŇ°e svatebn√≠ 3D Fotoknihu prohl√≠Ňĺet (ZDARMA um√≠sŇ•ujeme na www.lmfoto.cz, do priv√°tn√≠ nebo veŇôejn√© ńć√°sti.)

Druh√° verze umoŇĺŇąuje svatebn√≠ 3D Fotoknihu prohl√≠Ňĺet na jak√©mkoliv pońć√≠tańći (bez nutnosti pŇôipojen√≠ k internetu), spuŇ°tńõn√≠m dodan√© 3D Fotoknihy napŇô.: svatba-Lednice.exe

Aplikace v obou verz√≠ch disponuje mnoha funkcemi, kter√© kromńõ automatick√© prohl√≠Ňĺen√≠ ( SlideShow) nab√≠zej√≠ vyhled√°v√°n√≠ podle textu, zvńõtŇ°ov√°n√≠ fotografi√≠, odes√≠l√°n√≠ odkazŇĮ na soci√°lnm√≠ s√≠tńõ a d√°lŇ°√≠ Ňôada funkc√≠.

Uk√°zky 3D Fotoknih po kliku na V√ćCE